Projektai

UAB „Event technology solutions“ produkcijos sertifikavimas

Projekto uždavinys – didinti UAB „Event technology solutions“ konkurencingumą užsienio rinkose.  Pradedant gaminių pardavimą užsienio rinkose, yra privaloma atlikti jų bandymus bei juos sertifikuoti. Projekto metu bus įgytas O 2 kategorijos priekabai Europos Bendrijos tipo patvirtinimo sertifikatas, kurio reikia sklandžiai plėtrai į pasirinktas rinkas. Europos Sąjungos investicijos prisidės prie įmonės gaminių sertifikavimo, o tai leis pradėti eksportą užsienio rinkose ir sukurs teigiamą lietuviškos kilmės produkcijos įvaizdį.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2020-03-25, Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-03-31
Projekto išlaidų suma 15 800,00 Eur, Skirtas finansavimas 7 821,00 Eur
Projektas finansuojamas UAB „Event technology solutions“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“.