Projektai

UAB „Event technology solutions“ produkcijos sertifikavimas

Projekto uždavinys – didinti UAB „Event technology solutions“ konkurencingumą užsienio rinkose. Pradedant gaminių pardavimą užsienio rinkose, yra privaloma atlikti jų bandymus bei juos sertifikuoti. Projekto metu bus įgytas O 2 kategorijos priekabai Europos Bendrijos tipo patvirtinimo sertifikatas, kurio reikia sklandžiai plėtrai į pasirinktas rinkas. Europos Sąjungos investicijos prisidės prie įmonės gaminių sertifikavimo, o tai leis pradėti eksportą užsienio rinkose ir sukurs teigiamą lietuviškos kilmės produkcijos įvaizdį.

Projektas finansuojamas UAB „Event technology solutions“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“.

 

Projekto pavadinimas – „UAB „Event technology solutions“ produkcijos sertifikavimas“
Projekto vykdytojas – UAB „Event technology solutions“